Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu
Newsletter

Nowości, informacje, koncerty wprost do twojej skrzynki e-mail. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu informacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020 - 13:51

Prezentacje Miniatur Skrzypcowych

XIX PREZENTACJE MINIATUR SKRZYPCOWYCH
Klas I-III

SIERADZ 20 marca 2020 r.

REGULAMIN


ORGANIZATOR:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

WSPÓŁORGANIZATOR:
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu

CELE:
- Umożliwienie najmłodszym skrzypkom publicznego występu i konfrontacji z rówieśnikami.
- Pozyskanie informacji na temat poziomu wykonawczego uczniów..
- Przygotowanie do udziału w innych konkursach i koncertach .
- Poznawanie nowej literatury skrzypcowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W Prezentacjach biorą udział uczniowie klas I – III cyklu 6-letniego i I-II cyklu 4-letniego.
- Każdy uczestnik wykonuje z pamięci dwie dowolnie wybrane miniatury skrzypcowe.
- Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi akompaniatorami.

ORGANIZACJA PREZENTACJI:
- Prezentacje odbędą się w PSM w Sieradzu w formie otwartego koncertu.
- Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:
Klasy I cyklu 6-letniego Klasy II cyklu 6-letniego i klasy I cyklu 4-letniego Klasa III cyklu 6-letniego i klasa II cyklu 4-letniego - Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian podziału na kategorie w zależności od ilości zgłoszeń.
- Wykonawców oceniają nauczyciele wszystkich uczniów biorących udział w Prezentacjach pod przewodnictwem – prof. Łukasza Błaszczyka z Akademii Muzycznej w Łodzi.
- Nauczyciele maja prawo do wyróżnienia uczestników bez różnicowania miejsc.
- Nauczyciel nie może oceniać własnego ucznia.
- Ilość wyróżnionych osób określa przewodniczący po wysłuchaniu wszystkich uczestników danej grupy.
- Przewodniczący Jury przyznaje od 1 do 5 głosów dla wyróżniających się uczniów, a także ma prawo do przyznania Nagrody Specjalnej Przewodniczącego Jury.
- Obrady jury, przydział nagród i wyróżnień są jawne, przeprowadzane w obecności wszystkich członków jury.
- Decyzje jury są ostateczne.
- W związku z udziałem nauczycieli w pracach jury organizatorzy proszą o zapewnienie dzieciom opieki w czasie trwania „Prezentacji”.
- Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy oraz pamiątkowe upominki, a uczniowie wyróżnieni nagrody. Ogłoszenie wyników, rozdanie upominków i nagród oraz koncert laureatów odbędą się w dniu występów uczniów po przesłuchaniu wszystkich grup. Obecność na uroczystości zakończenia jest obowiązkowa.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji występów w czasie trwania Prezentacji.
- Wpisowe w wysokości 100 zł. należy wpłacić na konto:

Rada Rodziców przy PSM I st. w Sieradzu
58926700060000439830000010
Bank Spółdzielczy oddział w Sieradzu
Z dopiskiem MINIATURY oraz imię i nazwisko dziecka


W razie nieobecności ucznia wpisowe nie będzie zwracane.

- Zgłoszenia wypełnione komputerowo prosimy nadsyłać wyłącznie mailem na załączonej „ Karcie zgłoszenia” ( również do pobrania na stronie internetowej szkoły www.psmsieradz.pl )
w terminie do 1 marca 2020 r. na adres:

Adres internetowy: sekretariat@psmsieradz.pl lub psms@poczta.onet.pl

- Obowiązkowo, razem ze zgłoszeniem do Prezentacji, należy przesłać „ Zgodę na przetwarzanie danych osobowych”, którą dołączono do „ Karty zgłoszenia”
- Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Prezentacjach oraz dokładny harmonogram imprezy będzie podany do dnia 9 marca 2020 r. na stronie internetowej szkoły.
- Wszystkie informacje dotyczące Prezentacji Miniatur znajdują się na stronie internetowej szkoły. www.psmsieradz.pl lub pod numerami telefonu:
43 827 17 97; 692 830 294


Vice Dyrektor PSM I st. w Sieradzu
mgr Sławomir Cieślak  KARTA ZGŁOSZENIA PMS 2020   23 kB


Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl