Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu
Newsletter

Nowości, informacje, koncerty wprost do twojej skrzynki e-mail. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu informacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2018 - 08:57

Ogólnopolskie Prezentacje Miniatur Skrzypcowych

XVI Ogólnopolskie Prezentacje Miniatur Skrzypcowych
Sieradz, 17 marca 2017 r.


Organizatorzy XVI Ogólnopolskich Prezentacji Miniatur Skrzypcowych informują, że w ramach nowej formuły Prezentacji oprócz koncertu odbędą się również Warsztaty Skrzypcowe prowadzone przez prof. Łukasza Błaszczyka z Akademii Muzycznej w Łodzi.
Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich uczestników do wzięcia udziału
w lekcjach otwartych, które odbędą się wg zamieszczonego poniżej harmonogramu.
Jednocześnie informujemy, że uroczyste zakończenie Prezentacji z wręczeniem dyplomów
i upominków odbędzie się bezpośrednio po koncercie.
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy wyjadą z Sieradza w pełni usatysfakcjonowani i mając w pamięci dobre wspomnienia chętnie wrócą do Sieradza przy okazji kolejnych edycji Prezentacji.
Harmonogram do pobrania w PDF poniżej

KOMUNIKAT - XVI OPMS

Nauczyciele klas skrzypiec
szkół muzycznych I st.

L. Dz. 13/2017

Organizatorzy XVI Prezentacji Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu, informują, że z przyczyn od siebie niezależnych, zmieniają formułę prezentacji i odwołują konkurs.
Wszystkich, którzy włożyli trud w przygotowanie programu, zapraszamy jednak do Sieradza w dniu 17 marca 2017 r., do wykonania miniatur w formie koncertu, bez wyróżniania i nagradzania uczniów.
Zapewniamy, jak zawsze miłą atmosferę muzycznego spotkania, a uczniom dyplomy i upominki. Prosimy o przysłanie kart zgłoszenia bez wpisowego w terminie do 3 marca 2017r.
Bardzo przepraszamy za zmianę i dziękujemy za wiele lat współpracy i zaufanie do nas.
Z muzycznym pozdrowieniem
Andrzej Grześkowiak - dyrektor szkoły,
M. Twardowska - Fronczak – kierownik sekcji
instrumentów strunowych.

Sieradz,2017-02-08

Do wiadomości:
- p. M. Walicki - Wizytator CEA regionu łódzkiegoXVI PREZENTACJE MINIATUR SKRZYPCOWYCH
Klas I-IV
SIERADZ 17 -18 marca 2017 r.


REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

CELE:
- Umożliwienie najmłodszym skrzypkom publicznego występu i konfrontacji z rówieśnikami
- Pozyskanie informacji na temat poziomu wykonawczego uczniów
- Przygotowanie do udziału w innych konkursach i koncertach
- Poznawanie nowej literatury skrzypcowej

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W Prezentacjach biorą udział uczniowie klas I – IV cyklu 6-letniego i I-II cyklu 4-letniego
- Każdy uczestnik wykonuje z pamięci dwie dowolnie wybrane miniatury skrzypcowe
- Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi akompaniatorami

ORGANIZACJA PREZENTACJI:
- Prezentacje odbędą się w PSM w Sieradzu w formie otwartego koncertu
- Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:
klasy I cyklu 6-letniego klasy II cyklu 6-letniego i klasy I cyklu 4-letniego klasa III cyklu 6-letniego i klasa II cyklu 4-letniego klasa IV cyklu 6-letniego - Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian podziału na kategorie w zależności od ilości zgłoszeń.
- Wykonawców oceniają nauczyciele wszystkich uczniów biorących udział w Prezentacjach pod przewodnictwem dwóch jurorów - prof. Magdaleny Szczepanowskiej
z UM im. Fr. Chopina w Warszawie i AM w Krakowie oraz prof. Małgorzaty Skorupy z AM w Gdańsku.

- Nauczyciele maja prawo do wyróżnienia uczestników bez różnicowania miejsc.
- Nauczyciel nie może oceniać własnego ucznia.
- Ilość wyróżnionych określają Jurorzy po wysłuchaniu wszystkich uczestników danej grupy.
- Przewodniczący Jury przyznaje od 1 do 5 głosów dla pięciu wyróżniających się uczniów, a także ma prawo do przyznania Nagrody Specjalnej Przewodniczącego Jury.
- Obrady jury, przydział nagród i wyróżnień są jawne, przeprowadzane w obecności wszystkich członków jury.
- Decyzje jury są ostateczne.
- W związku z udziałem nauczycieli w pracach jury organizatorzy proszą o zapewnienie dzieciom opieki w czasie trwania „Prezentacji”.
- Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy oraz pamiątkowe upominki, a uczniowie wyróżnieni nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz koncert laureatów odbędą się w dniu występów uczniów danej grupy. Obecność na uroczystości zakończenia jest obowiązkowa.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji występów w czasie trwania Prezentacji.
- Dokonanie zgłoszenia udziału w Prezentacjach oznacza w szczególności wyrażenie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych – Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833). Organizator będzie przetwarzał dane uczestników wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Prezentacji. Organizator zapewnia uczestnikom prawo dostępu do treści danych osobowych wraz z możliwością ich poprawienia, wyrażenia zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych uczestników w związku z udziałem w Prezentacjach. Rozpowszechnianie, o którym mowa w niniejszym punkcie dotyczy promocji i reklamy Prezentacji Miniatur Skrzypcowych.
- Zgłoszenia wypełnione komputerowo prosimy nadsyłać pocztą, faksem lub mailem wyłącznie na załączonej „ Karcie zgłoszenia” ( również do pobrania na stronie internetowej szkoły psmsieradz.pl/dla_kandydatow.php )
w terminie do 3 marca 2017r na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I ST. w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48
98 -200 Sieradz
Tel./fax 43 827 17 97

Adres internetowy: sekretariat@psmsieradz.pl lub psms@poczta.onet.pl

- Do zgłoszenia prosimy dołączyć kopię wpisowego w wysokości 100 zł. od każdego uczestnika na konto Rady Rodziców przy PSM I st. w Sieradzu w BS O/Sieradz nr 58 9267 0006 0000 4398 3000 0010 z dopiskiem „MINIATURY”
- W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie będzie zwracane.
- Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Prezentacjach oraz dokładny harmonogram imprezy będzie podany do dnia 10 marca 2017r na stronie internetowej szkoły.
- Szkoła nie zapewnia noclegów i wyżywienia. Baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sieradzu www.sieradz.eu/pl
- wszystkie informacje dotyczące Prezentacji Miniatur znajdują się na stronie internetowej szkoły:
www.psmsieradz.pl


Dyrektor PSM I st. w Sieradzu
Andrzej Grześkowiak


WYNIKI XV OPMS - KLASY III i IV

Protokół
z XV Prezentacji Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu,
11 - 12 marca 2016 r.

Impreza o zasięgu ogólnopolskim przeznaczona dla uczniów klas I – IV cyklu 6 letniego i I – II cyklu 4 letniego szkół muzycznych I stopnia.
Do udziału zgłosiło się 85 uczniów z 37 szkół od 52 nauczycieli. Region łódzki reprezentowało 34 uczniów z 10 szkół. Uczniowie występowali w czterech grupach wiekowych: klasa I c-6 i kl. II c-6, kl. III c-6 i kl. IV c-6.
Jury konkursu, złożonemu ze wszystkich obecnych nauczycieli, przewodniczyła prof. Małgorzata Skorupa z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Po przesłuchaniu uczestników w dniu 12 marca 2016 r. Jury przyznało:

Klasa III

I miejsce
Julianna Jendrzej z PSM I st. w Oleśnie kl. p. Katarzyny Cichońskiej
II miejsce
Zofia Fabiniak z PSM I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu kl. p. Tofika Alidzanowa
III miejsce
Aleksandra Kosior z ZSM im. St. Moniuszki w Łodzi kl. p. Małgorzaty Domańskiej Patrycja Urbańska z SSM I st. im. W. Szpilmana w Łodzi kl. p. Janusza Karpińskiego Michalina Kostka z ZSM im. F. Rybickiego w Tychach kl. p. Kaliny Szczyrby
IV miejsce
Natalia Deryło z PSM I st. im. J. Szajny-Lewandowskiej w Oławie kl. p. Marii Surówki
Wyróżnienie I stopnia
Wiktoria Hopcia z SM I i II st. im. F. Liszta w Głogowie kl. p. Barbary Zacharzewskiej Maja Sądkiewicz z SM I i II st. im. F. Liszta w Głogowie kl. p. Barbary Zacharzewskiej
Wyróżnienie II stopnia
Aleksandra Mikołajczyk z OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu kl. p. Ryszarda Stencla Anna Ciszewska z PSM I st. nr 1 im. O. Kolberga w Warszawie kl. p. Doroty Dobosz Aleksandra Rydz z OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu kl. p. Magdaleny Płociennik Natalia Lerch z ZSM im. F. Rybickiego w Tychach kl. p. Kaliny Szczyrby

Klasa IV

I miejsce
Marta Kubów z PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach kl. p. Janusza Gajownika Dominika Sławek z PSM I st. im. G. Bacewicz w Limanowej kl. p. Sławomira Szymochy
II miejsce
Barbara Kłopocka z OSM I st. nr 2 im. F. Chopina w ZS nr 9 we Wrocławiu kl. p. Magdaleny Płociennik Hanna Steczek z ZSM im. F. Rybickiego w Tychach kl. p. Kaliny Szczyrby Michalina Wieczorek z PSM I st. w Sieradzu kl. p. Małgorzaty Twardowskiej-Fronczak
III miejsce
Zofia Stabryła z POSM I st. im. E. Młynarskiego w Warszawie kl. p. Anny Barowskiej-Krawiec Hanna Wojtkowiak z ZSM im. K. Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim kl. p. Justyny Wąsowskiej
Jury konkursu postanowiło również wyróżnić następujących akompaniatorów:
Mariolę Sosnowską-Krauze z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi Tomasza Kaszubę z ZSM im. St. Moniuszki w Łodzi Przemysława Rybaka z PSM I i II st. w Zduńskiej Woli Katarzynę Antoniak z PSM I st. w Sieradzu Annę Reszczyńską z PSM I st. w Dywitach Michała Kościukiewicza z PSM I st. im. J. Szajny-Lewandowskiej w Oławie Marka Matuszczaka z PSM I st. w Sieradzu Ele Ivasheve z PSM I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu Michała Malca z SM I i II st. im. F. Liszta w Głogowie
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Jury

prof. Małgorzata Skorupa

Sieradz, 2016-03-12

www.youtube.com/watch /> youtu.be/HaeJ9atwL5w


WYNIKI XV OPMS - KLASY I i II

Po przesłuchaniu uczestników kl. I i kl. II w dniu 11 marca 2016 r. Jury konkursu, złożonemu ze wszystkich obecnych nauczycieli, któremu przewodniczyła prof. Małgorzata Skorupa z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku postanowiło przyznać:

Klasa I

I miejsce
Marianna Pazhik z OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie kl. p. Sylwii Morasiewicz-Michnej
II miejsce
Natalia Zawadzka z PSM I st. w Sieradzu kl. p. Małgorzaty Twardowskiej-Fronczak
III miejsce
Kamil Szacior z Jasnogórskiej Publicznej OSM I st. w Częstochowie kl. p. Adama Beiera
IV miejsce
Amelia Chodakowska z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi kl. p. Krzysztofa Wójcikowskiego Mateusz Pająk z Powiatowej SM I st. w Dywitach kl. p. Doroty Obijalskiej
Wyróżnienie
Dąbrówka Golińska z OSM nr 3 w ZS nr 20 im. prof. M. Zduniak we Wrocławiu kl. p. Agnieszki Golińskiej Justyna Kuchciak z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi kl. p. Izabeli Stachlewskiej Zuzanna Matuszyk z OSM nr 3 w ZS nr 20 im. prof. M. Zduniak we Wrocławiu kl. p. Agnieszki Golińskiej Paulina Owczarek z PSM I st. w Sieradzu kl. p. Małgorzaty Twardowskiej-Fronczak Emilia Paprocka z ZSM im. St. Moniuszki w Łodzi kl. p. Pawła Więckowskiego Anna Ślązak z SSM I st. im. W. Szpilmana w Łodzi kl. p. Janusza Karpińskiego
Klasa II

I miejsce
Nina Raukuć z Powiatowej SM I st. w Dywitach kl. p. Agnieszki Kuźniak Marcelina Rucińska z Powiatowej SM I st. w Dywitach kl. p. Doroty Obijalskiej
II miejsce
Małgorzata Kubów z PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach kl. p. Janusza Gajownika
III miejsce
Karolina Kłusek z Powiatowej SM I st. w Dywitach kl. p. Doroty Obijalskiej Laura Nowakowska z PSM I st. im. J. Szajny-Lewandowskiej w Oławie kl. p. Krzysztofa Iwanowicza
IV miejsce
Zofia Hiszpańska z Powiatowej SM I st. w Dywitach kl. p. Doroty Obijalskiej Maja Górska z PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi kl. p. Magdaleny Milczarek
Wyróżnienie I stopnia
Miłosz Skrobecki z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi kl. p. Tomasza Czaplińskiego Nikodem Stępień z PSM I st. im. F. Chopina w Będzinie kl. p. Kaliny Szczyrby Atena Buranicz z OSM nr 3 w ZS nr 20 im. prof. M. Zduniak we Wrocławiu kl. p. Waldemara Golińskiego Nela Komornicka z PSM I st. im. J. Szajny-Lewandowskiej w Oławie kl. p. Marii Surówki
Wyróżnienie II stopnia
Łukasz Ormezowski z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi kl. p. Dariusza Połacia Mikołaj Wesołowski z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi kl. p. Krzysztofa Wójcikowskiego Sonia Zakrzewska z OSM I st. nr 2 im. F. Chopina w ZS nr 9 we Wrocławiu kl. p. Magdaleny Płociennik Natasza Madej z OSM w ZSM w Legnicy kl. p. Marty Sochal Matuszyk
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konkursu na zaprzyjaźnionych portalach:
www.sieradz.eu/pl/news/og%C3%B3lnopolskie-p
rezentacje-miniatur-skrzypcowych
www.nasze.fm/news,21264
sieradz.naszemiasto.pl/artykul/miniatury-skrzypcowe-sieradz-cz-2-zdjecia-film-wyniki,3674996,artgal,t,id,tm.html
sieradz.naszemiasto.pl/artykul/miniatury-skrzypcowe-sieradz-czesc-1-zdjecia-wyniki,3674374,artgal,t,id,tm.html
sieradz.com.pl/zdjecia/sieradz/199971,miniatury-skrzypcowe-2016-dzien-drugi.html
sieradz.com.pl/zdjecia/sieradz/199894,miniatury-skrzypcowe-2016.html
sieradzkatvmedia.com/watchnews/watchnews1521.html


XV OPMS - KLASY III i IV

XV OPMS - KLASY I i II

XIV OPSM

XIII Prezentacje Miniatur Skrzypcowych

XI PREZENTACJE MINIATUR SKRZYPCOWYCH SIERADZ 2012

foto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.plfoto. Piotr Andrzejak 
Sieradz.com.pl


Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl