Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu
Newsletter

Nowości, informacje, koncerty wprost do twojej skrzynki e-mail. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu informacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017 - 21:44

NOWOŚCI

KONCERT KARNAWAŁOWY NAUCZYCIELI
| 13.02.2017 - 23:46

W dniu 25 lutego 2017 r. w Teatrze Miejskim w Sieradzu o godzinie 17:00 odbędzie się tradycyjny Koncert Karnawałowy nauczycieli PSM I st. w Sieradzu.
W koncercie obok nauczycieli szkoły i Ogniska Muzycznego wystąpią muzycy związani i zaprzyjaźnieni z sieradzką szkołą. Usłyszymy utwory z różnych epok i w różnych stylach. Od Bacha do Szostakowicza, od menuetów po rock and roll.
Koncert nauczycieli cieszy się wielką popularnością wśród sieradzkich melomanów, dlatego ostatnie cegiełki wstępu, z których dochód przeznaczony będzie na zakup instrumentów można jeszcze nabyć w sekretariacie szkoły.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
www.nasze.fm/news,24358
sieradztomy.pl/koncert-karnawalowy-nauczycieli-szkoly-muzycznej/
www.sieradz.eu/pl/wydarzenie/koncert-karnawałowy-psm-i-st-w-sieradzu
sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/7705,koncert-karnawalowy-nauczycieli-szkoly-muzycznej.html
wroblew.pl/index.php /> sieradz.naszemiasto.pl/artykul/karnawalowy-koncert-nauczycieli-psm-w-sieradzu-wystepy-25,4024320,art,t,id,tm.html

KOMUNIKAT - XVI OPMS
| 08.02.2017 - 19:15

Nauczyciele klas skrzypiec
szkół muzycznych I st.

L. Dz. 13/2017

Organizatorzy XVI Prezentacji Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu, informują, że z przyczyn od siebie niezależnych, zmieniają formułę prezentacji i odwołują konkurs.
Wszystkich, którzy włożyli trud w przygotowanie programu, zapraszamy jednak do Sieradza w dniu 17 marca 2017 r., do wykonania miniatur w formie koncertu, bez wyróżniania i nagradzania uczniów.
Zapewniamy, jak zawsze miłą atmosferę muzycznego spotkania, a uczniom dyplomy i upominki. Prosimy o przysłanie kart zgłoszenia bez wpisowego w terminie do 3 marca 2017r.
Bardzo przepraszamy za zmianę i dziękujemy za wiele lat współpracy i zaufanie do nas.
Z muzycznym pozdrowieniem
Andrzej Grześkowiak - dyrektor szkoły,
M. Twardowska - Fronczak – kierownik sekcji
instrumentów strunowych.

Sieradz,2017-02-08

Do wiadomości:
- p. M. Walicki - Wizytator CEA regionu łódzkiego


KONCERT UCZNIÓW KLASY ŚPIEWU
| 07.02.2017 - 18:00

Zapraszamy na koncert uczniów klasy śpiewu pani Ewy Kanturskiej - Dybek. Znane przeboje uczniowie Ogniska Muzycznego zaprezentują na scenie Sali Koncertowej PSM I st. w Sieradzu w poniedziałek 13 lutego 2017 r. o godzinie 17:00.
WSTĘP WOLNY.

Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w zajęciach Ogniska Muzycznego na następujących specjalnościach:
gitara gitara basowa śpiew - w tym karaoke keyboard akordeon saksofon perkusja flet klarnet wiolonczela skrzypce fortepian taniec nowoczesny
informacje pod numerem telefonu 43/8271797
oraz w sekretariacie PSM I st. w Sieradzu.


www.nasze.fm/news,24272

1% PODATKU
| 03.02.2017 - 21:51

Szanowni Państwo!

Jeżeli nie rozliczyliście jeszcze PIT za 2016 r. – zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na Państwową Szkołę Muzyczną w Sieradzu.

Zdajemy sobie sprawę z wielu możliwych, szlachetnych celów, na które można przekazać swój 1% podatku, ale gwarantujemy, że pozyskane tą drogą środki dotrą do naszych uzdolnionych uczniów.
Z góry dziękujemy!

Szczegółowe informacje i wizytówki
dostępne w sekretariacie szkoły
oraz u nauczycieli.

KRS: 0000270261 CEL: PSM SIERADZ 7368


NAGRODA PREZYDENTA DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ
| 13.01.2017 - 21:04

Miło nam poinformować, że pan prezydent Paweł Osiewała uhonorował Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Sieradzu nagrodą specjalną w kategorii „Sieradz lubię”.
Okolicznościową statuetkę z rąk prezydenta odebrał podczas noworocznego spotkania w dniu 13 stycznia 2017 r. dyrektor szkoły Andrzej Grześkowiak.


XVI OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE MINIATUR SKRZYPCOWYCH
| 27.10.2016 - 19:42

XVI PREZENTACJE MINIATUR SKRZYPCOWYCH
Klas I-IV
SIERADZ 17 -18 marca 2017 r.


REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

CELE:
- Umożliwienie najmłodszym skrzypkom publicznego występu i konfrontacji z rówieśnikami
- Pozyskanie informacji na temat poziomu wykonawczego uczniów
- Przygotowanie do udziału w innych konkursach i koncertach
- Poznawanie nowej literatury skrzypcowej

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W Prezentacjach biorą udział uczniowie klas I – IV cyklu 6-letniego i I-II cyklu 4-letniego
- Każdy uczestnik wykonuje z pamięci dwie dowolnie wybrane miniatury skrzypcowe
- Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi akompaniatorami

ORGANIZACJA PREZENTACJI:
- Prezentacje odbędą się w PSM w Sieradzu w formie otwartego koncertu
- Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:
klasy I cyklu 6-letniego klasy II cyklu 6-letniego i klasy I cyklu 4-letniego klasa III cyklu 6-letniego i klasa II cyklu 4-letniego klasa IV cyklu 6-letniego - Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian podziału na kategorie w zależności od ilości zgłoszeń.
- Wykonawców oceniają nauczyciele wszystkich uczniów biorących udział w Prezentacjach pod przewodnictwem dwóch jurorów - prof. Magdaleny Szczepanowskiej
z UM im. Fr. Chopina w Warszawie i AM w Krakowie oraz prof. Małgorzaty Skorupy z AM w Gdańsku.

- Nauczyciele maja prawo do wyróżnienia uczestników bez różnicowania miejsc.
- Nauczyciel nie może oceniać własnego ucznia.
- Ilość wyróżnionych określają Jurorzy po wysłuchaniu wszystkich uczestników danej grupy.
- Przewodniczący Jury przyznaje od 1 do 5 głosów dla pięciu wyróżniających się uczniów, a także ma prawo do przyznania Nagrody Specjalnej Przewodniczącego Jury.
- Obrady jury, przydział nagród i wyróżnień są jawne, przeprowadzane w obecności wszystkich członków jury.
- Decyzje jury są ostateczne.
- W związku z udziałem nauczycieli w pracach jury organizatorzy proszą o zapewnienie dzieciom opieki w czasie trwania „Prezentacji”.
- Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy oraz pamiątkowe upominki, a uczniowie wyróżnieni nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz koncert laureatów odbędą się w dniu występów uczniów danej grupy. Obecność na uroczystości zakończenia jest obowiązkowa.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji występów w czasie trwania Prezentacji.
- Dokonanie zgłoszenia udziału w Prezentacjach oznacza w szczególności wyrażenie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych – Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833). Organizator będzie przetwarzał dane uczestników wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Prezentacji. Organizator zapewnia uczestnikom prawo dostępu do treści danych osobowych wraz z możliwością ich poprawienia, wyrażenia zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych uczestników w związku z udziałem w Prezentacjach. Rozpowszechnianie, o którym mowa w niniejszym punkcie dotyczy promocji i reklamy Prezentacji Miniatur Skrzypcowych.
- Zgłoszenia wypełnione komputerowo prosimy nadsyłać pocztą, faksem lub mailem wyłącznie na załączonej „ Karcie zgłoszenia” ( również do pobrania na stronie internetowej szkoły psmsieradz.pl/dla_kandydatow.php )
w terminie do 3 marca 2017r na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I ST. w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48
98 -200 Sieradz
Tel./fax 43 827 17 97

Adres internetowy: sekretariat@psmsieradz.pl lub psms@poczta.onet.pl

- Do zgłoszenia prosimy dołączyć kopię wpisowego w wysokości 100 zł. od każdego uczestnika na konto Rady Rodziców przy PSM I st. w Sieradzu w BS O/Sieradz nr 58 9267 0006 0000 4398 3000 0010 z dopiskiem „MINIATURY”
- W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie będzie zwracane.
- Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Prezentacjach oraz dokładny harmonogram imprezy będzie podany do dnia 10 marca 2017r na stronie internetowej szkoły.
- Szkoła nie zapewnia noclegów i wyżywienia. Baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sieradzu www.sieradz.eu/pl
- wszystkie informacje dotyczące Prezentacji Miniatur znajdują się na stronie internetowej szkoły:
www.psmsieradz.pl


Dyrektor PSM I st. w Sieradzu
Andrzej Grześkowiak


  KARTA ZGŁOSZENIA XVI OPMS PDF   56.978 kB
  KARTA ZGŁOSZENIA XVI OPMS DOC.   13 kB

OGNISKO MUZYCZNE ZAPRASZA
| 30.09.2016 - 11:36

Ognisko Muzyczne przy Towarzystwie Muzycznym FERMATA zaprasza na zajęcia z tańca nowoczesnego.
Planujemy utworzyć 4 grupy (po 10 – 15 osób) wiekowe:
dzieci do 7 lat dzieci w wieku 8 – 11 lat młodzież w wieku 12 – 16 lat dorośli w wieku 17 do 150 ;) Zapisy w sekretariacie w październiku.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (poniedziałek) w wymiarze 1 godziny od listopada.
Koszt 50 zł od osoby na miesiąc.

informacje pod numerem telefonu 43/8271797
oraz w sekretariacie PSM I st. w SieradzuZachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do pojęcia nauki gry w Ognisku Muzycznym na następujących instrumentach:
gitara gitara basowa śpiew - w tym karaoke keyboard akordeon saksofon perkusja flet klarnet wiolonczela skrzypce fortepian
informacje pod numerem telefonu 43/8271797
oraz w sekretariacie PSM I st. w Sieradzu

Nr konta bankowego Towarzystwa Muzycznego FERMATA
PEKAO S.A. o/Sieradz
14 1240 3275 1111 0000 2912 8127Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl